Termeni si conditii

Nota de informare privind protectia datelor personale

Conform cerintelor Legii nr. 6772001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date modificata si completata si ale Legii nr. 5062004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice Administratorul Site-ului va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori. Va informam ca datele personale pe care Utilizatorii le furnizeaza Administratorului Site-ului sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime a Serviciului. Utilizatorii inteleg si accepta ca datele personale pe care le furnizeaza sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime de catre Administratorului Site-ului a serviciilor pe internet a serviciilor avand ca scop reclama marketing si publicitate si a serviciilor de statistica.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizării de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: persoanele vizate alte persoane fizice sau juridice care le prelucreaza in numele operatorului alte persoane fizice sau juridice parteneri asociati din acelasi grup cu operatorul.

Conform Legii nr. 6772001 fiecare Utilizator beneficiaza de dreptul de acces de interventie asupra datelor dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Totodata fiecare Utilizator are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care le privesc si sa solicite stergerea datelor. Utilizatorii inteleg si accepta ca stergerea datelor lor personale va fi urmata de stergerea contului lor din sistem si de imposibilitatea de a accesa Serviciul oferit de catre Administratorul Site-ului.

banner-v3

 

Pentru exercitarea acestor drepturi fiecare Utilizator poate face o cerere in acest sens pe care sa o trimita apoi la adresa de e-mail: officeatprofitinfo.ro.